top of page

Expressive writing (ES)

ES is een schrijf therapie die is ontwikkeld door Joshua M. Smyth en James W. Pennebaker. Binnen ES wordt schrijven ingezet als een zelfmodulatie techniek. Het doel van ES is meer inzicht creëren in eigen gedachten en gevoelens en het verminderen van stres, spanning en angsten. Deze techniek kan worden ingezet om oplossend te denken.


We weten al langer dat stress, trauma en emotie een rol spelen in ons psychologische en fysieke welzijn. Een goed voorbeeld hiervan is de leugen detector. Bij mensen die worden ondervraagd en aangesloten zijn aan een leugen detector worden verschillende fysieke kenmerken gemeten. Ademhaling, zweetsecretie, spierspanning, bloeddruk en hartslag. De ondervrager zal de ondervraagde eerst oppervlakkige vragen stellen om zo een baseline meting te maken. Bij de ondervraging noemt de ondervrager een detail uit het onderzoek die de ondervraagde herkent. Deze zal bij een leugen zijn/haar emotie moeten onderdrukken om geloofwaardig over te komen. Deze onderdrukking wordt teruggezien op de detector. Het lichaam reageert en alle domeinen die worden gemeten schieten omhoog. Het onderdrukken van emotie leid dus tot lichamelijke reactie.


Opbiechten daarentegen kan juist leiden tot ontspanning en stressverlaging. Mensen hebben de neiging emotionele gebeurtenissen te delen met anderen, geheimen door te vertellen. Ze moeten af van de informatie. Biechten is ook een gebruikelijk binnen de christelijke gemeenschap. Het afsluiten van een emotionele gebeurtenis door deze uit te spreken of door te nemen is al langer bekend binnen de psychologie.


Binnen ES focus je op een traumatische, stressvolle, emotionele gebeurtenis uit het verleden of in het heden. Je wilt 15 min tot 30 min schrijven. Het gaat niet om schrijfstijl, spelling of leesbaarheid. Het idee is om aan één stuk door te schrijven. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vanuit emotie en gedachten te schrijven. Zinnen zoals ik voelde mij hier…. bij of ik dacht toen dat….Alles wat in je op komt, mag op het papier. Je probeert 3 á 4 dagen achter elkaar te schrijven. De eerste 2 tot 3 dagen probeer je vooral zoveel mogelijk emoties en gedachten op het papier neer te zetten. Dit mag over het zelfde onderwerp gaan, maar ook verschillende gebeurtenissen. Je probeert op dag 2 of 3 aan het eind van de schrijfsessie afstand te nemen van je geschreven stuk (10 minuten). Daarna neem je de tekst weer door, en schrijf je op wat het nu nog met je doet, zowel emotioneel als psychologisch.


Op dag 3 of 4 verander je de tactiek. Op deze dag schrijf je in drie blokken van 10 min. De eerste 10 minuten schrijf je net als de eerste dagen zoveel mogelijk over emoties en gedachten. Je neemt het stuk door en probeert uit de tekst te halen wat opvalt: woorden die je herhaaldelijk gebruikt, emoties waar je eerst weinig zicht op had of gedachten die opvallen. In de gedurende 10 minuten schrijf je door op de onderwerpen die je haalt uit het eerder geschreven gedeelte. Na 10 minuten schrijven neem je opnieuw afstand van het stuk. Na enkele minuten probeer je weer de hoofdlijnen uit je geschreven stuk te halen. In het laatste blok van 10 minuten probeer je aan de hand van de onderwerpen die je hebt kunnen halen uit de vorige stukken op oplossingen te komen. Je schrijft gedurende 10 minuten over wat eventueel oplossingen kunnen. Dat je niet gelijk tot een oplossing kan komen is niet erg. Het gaat er om dat je inzichten hebt gecreëerd.


Voorbeeld:


Het kan zijn dat je het woord angst, of verdriet veel gebruikt. Of dat je onveilige gedachten hebt sinds het verlies van een dierbare. Dit kunnen aanknooppunten zijn voor het tweede deel. Wanneer voel ik deze angst? Wanneer ben ik verdrietig? Hoe gedraag ik mij sinds het verlies? Hoe beïnvloed dat jouw leven? Hoe voel je jenu nog nu ik er over schrijf? Dit zijn voorbeelden van reflectieve vragen waarover je kunt schrijven.

In het laatste deel wil je oplossend gaan schrijven. Als je er achter bent gekomen dat je inactief bent geworden sinds het overlijden van een dierbare en je merkt dat je daardoor minder energie hebt kan je bedenken hoe je deze energie weer op wilt bouwen. Je kan eventuele inzichten opdoen die helpen, bijvoorbeeld dat je wandellen als prettig ervaart, of dat je bewegen in een groep als meer motiverend ervaart. (Voor hulp bij gedragsverandering zie blog “gewoonte en gedragsverandering).


Samenvattend:


1. Schrijf 3 á 4 dagen over een één onderwerp of verschillende onderwerpen, 15 tot 30 minuten lang. (Emotionele of traumatische gebeurtenissen.

2. Het gaat niet om spelling, schrijfstijl of leesbaarheid. Probeer zoveel mogelijk door te schrijven. Het gaat om emotie en gedachten die je op papier wilt zetten.

3. Je kan je emotioneel voelen bij het schrijven en na het schrijven, dit is normaal.

4. Je kan er voor kiezen om op dag 3 te reflecteren op je geschreven werk. Op dag 4 wil je oplossend schrijven zoals eerder beschreven.

151 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

COPD

Comentarii


bottom of page