top of page

Bedrijfsfysiotherapie

Waarom bedrijfsfysiotherapie?

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking krijgt op enig moment last van nek,- schouder,- of rugklachten. Het is één van de voornaamste redenen voor verzuim onder werknemers. Bovendien is lage rugpijn een belangrijke oorzaak van werkverzuim en daarmee ook een groot economisch probleem. Ongeveer 90% van de kosten die gepaard gaan met lage rugpijn zijn indirecte kosten in de vorm van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Lambeek e.a., 2011).

 

Lage rugpijn behoort tot de groep aandoeningen die de hoogste ziektelast in Nederland veroorzaken bij 15-65 jarigen (beroepsbevolking), namelijk 112.700 ‘disability adjusted life years’ (DALY) (van den Berg & Schoenmaker, 2010). Het verlies aan arbeidsjaren (disease adjusted working years (DAWY)) door ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies als gevolg van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (o.a. lage rugpijn) bedraagt 146.810 DAWY (Eysink e.a., 2010). Alleen psychologische aandoeningen laten een hoger verlies aan arbeidsjaren zien. Het zijn ook de meest voorkomende klachten bij de huisarts: jaarlijks melden zich hiermee ruim 1,6 miljoen mensen, de helft voor het eerst, de andere helft met terugkerende pijnklachten. 
 

Bij ongeveer 5% van de mensen met bovenstaande klachten wordt een lichamelijke ziekte of
afwijking gevonden. Bij de overige ongeveer 95% wordt géén lichamelijke afwijking gevonden, maar zijn er wel degelijk klachten.  We weten dat bepaalde factoren een belangrijke rol spelen bij terugkerende of aanhoudende klachten. Hierdoor kunnen mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij klachten aanhouden of regelmatig terugkomen. Het aanpakken of inzichtelijk maken van deze factoren is een essentiële stap bij pijnvermindering en het verbeteren in het functioneren.

 

Bij het voorkomen en beperken van nek,- schouder- en rugklachten hebben werkgevers een
belangrijke rol. De optimale aanpak van deze rugklachten bestaat uit preventie, signaleren van klachten en snel optreden bij verzuim. Samen met GezondPlus hebben Bram Brens en Eugenie de Ruiter een programma uitgewerkt voor een optimale behandeling van nek-, schouder- en rugklachten.


Het programma bestaat uit fysiotherapie in combinatie met coaching en is een succesvolle methode om pijnklachten te verminderen en weer duurzaam te kunnen re-integreren in het werk. Het doel is om mensen tools aan te reiken waarmee ze zelf invloed op hun klachten leren uitoefenen. Het doorlopen van het programma geeft de mensen inzicht en zorgt
ervoor dat de betreffende persoon regie kan pakken als de pijnklachten zich manifesteren.
 

Er kan gekozen worden uit drie programma’s, afhankelijk van de complexiteit van de klacht. Er zal in alle gevallen eerst gestart worden met een uitgebreid intakegesprek. Daarna zal gekeken worden welk traject het beste aansluit op de behoefte van de werknemer en werkgever.

Kosten

Programma A (3 weken):

Intake € 50,00
Boek verklein je pijn € 24,00
Fysio 2 x € 100,00
Coaching 1x € 90,00
Totaal: € 284,00

Programma B (6 weken):

Intake € 50,00
Boek
verklein je pijn € 24,00
Fysio 9 x € 450,00
Coaching 2x € 180,00
Totaal: € 704,00

Programma C (10 weken):

Intake € 50,00
Boek
verklein je pijn € 24,00
Fysio 9 x € 600,00
Coaching 3x € 360,00
Totaal: € 1.034,00

bottom of page